Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση έχει σκοπό την πρόληψη, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών διαταραχών. Ο Ειδικός παιδαγωγός καταρτίζει ένα εξατομικευμένο παιδαγωγικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή.

Απευθύνεται σε παιδιά με:

 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Δυσλεξία
 • Δυσαναγνωσία
 • Δυσορθογραφία
 • Δυσγραφία
 • Δυσαριθμησία
 • Δυσκολίες στη γραπτή έκφραση
 • Δυσκολία στην οργάνωση του προφορικού και γραπτού λόγου
 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα
 • Αναπτυξιακές διαταραχές
 • Δυσκολίες προσαρμογής
 • Δυσκολίες συμπεριφοράς

Το πρόγραμμα αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του παιδιού που συνδέονται με τη σχολική μάθηση στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και την πρόληψη των συνακόλουθων συναισθηματικών διαταραχών.