Το Κέντρο Λογοθεραπείας-Εργοθεραπείας & Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών μας βρίσκεται στην οδό:

Π. Μελά 13

58400, Αριδαία

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή 13:30 – 21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972791481‬, 2384024394

Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: logoergoaridaia@gmail.com