Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου, της ομιλίας και της επικοινωνίας.

Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας

 • Διαταραχές της άρθρωσης
 • Φωνολογικές διαταραχές

Διαταραχές ροής της ομιλίας

 • Τραυλισμός
 • Ταχυλαλία

Αναπτυξιακές διαταραχές Λόγου και Ομιλίας

 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
 • Καθυστέρηση της εξέλιξης του λόγου
 • Μορφολογική – Συντακτική γλωσσική διαταραχή
 • Σημασιολογική – Πραγματολογική γλωσσική διαταραχή

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές & Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

 • Αυτισμός
 • Σύνδρομο Asperger
 • Διάχυτη διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς

Διαταραχές Ροής της Ομιλίας

 • Διαταραχές επικοινωνίας και λόγου (προφορικού και γραπτού) εξαιτίας νοητικής υστέρησης ή παρουσίας συνδρόμου όπως το σύνδρομο Down

Μαθησιακές Δυσκολίες & Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία

Η έγκαιρη αντιμετώπιση των δυσκολιών είναι απαραίτητη έτσι ώστε να αποκατασταθεί η γλωσσική οργάνωση του παιδιού, να αποφευχθούν επιπρόσθετα προβλήματα στο γνωστικό μαθησιακό αλλά και στο συναισθηματικό τομέα και να διευκολυνθεί η είσοδος του παιδιού στο σχολείο.